Aktualności

2023-07-11

Ustka Charlotta Sailing Days

Informacja o regatach w ramach Ustka Charlotta Sailing Days znajduje się na stronie organizatora całej imprezy. Wejście na stronę ucsdays.com tutaj lub przez link w zakładce INFORMATORY. Rejestracja tutaj lub analogicznie przez INFORMATORY, (lub ze strony głównej ucsdays.com - rejestracja).

UWAGA na terminy i stawki opłat. Niższa stawka do 26 lipca.

2023-07-05

Powitanie w ITCA

2023-07-05

Powitanie w IOM ICA

IOM International Class Association

oneorspStd45ti 14cf3h482loo2W1c:jgi8m9rh 2lcaauh0am2aza56889  · 

We're thrilled to share exciting news with all sailors worldwide! Poland has officially joined the International One Metre (IOM) class, expanding the global reach of this exhilarating sailing community to a record 33 countries that are part of the IOM class worldwide now! The World Council page has been updated accordingly to attribute this change: https://www.iomclass.org/world-council/

With its passionate sailors, Poland's entry into the IOM class promises to bring new energy, fierce competition, and more unforgettable regattas that so often follow IOM events globally. Polish sailors, get ready to showcase your skills and make your mark on the international sailing stage!

As we welcome Poland to the IOM class, we celebrate the diversity and camaraderie that make our sailing community so extraordinary. This milestone further strengthens the bond among sailors worldwide, fostering mutual respect, shared experiences, and lifelong friendships for so many IOM sailors around the globe.

To our Polish sailors, once again

congratulations

on this significant achievement! Your dedication and love for the sport / technical culture have propelled you to this new milestone. We can't wait to witness your skills in action and learn from your unique perspectives. Here is Poland's official RC sailing website (it will soon be fully operational): /

Let's raise our sails and give a resounding cheer to our new Polish IOM friends! Feel free to share your warm wishes, words of encouragement, or memorable sailing experiences in the comments below to celebrate this occasion. Together, we'll continue to push the boundaries of sailing excellence and make waves across the globe.

Fair winds and smooth sailing to all sailors worldwide, and a special shoutout to our Polish friends as they embark on this remarkable journey in the IOM class.

‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵

#IOMclass #RCsailing #IOMICA #RCsailboat #RadioControlledSailing #IOM

Jesteśmy zachwyceni, że możemy podzielić się ekscytującymi wiadomościami ze wszystkimi marynarzami na Polska oficjalnie dołączyła do klasy International One Metre (IOM), poszerzając globalny zasięg tej ekscytującej społeczności żeglarskiej do rekordowych 33 krajów, które są teraz częścią klasy IOM na całym świecie! Strona Światowej Rady została odpowiednio zaktualizowana, aby przypisać tę zmianę: https://www.iomclass.org/world-council/

Wraz ze swoimi pasjonatami żeglarzami wejście Polski do klasy IOM zapowiada się wnieść nową energię, zaciętą rywalizację i kolejne niezapomniane regaty, które tak często śledzą wydarzenia IOM na całym świecie. Polscy marynarze, przygotujcie się na pokazanie swoich umiejętności i odstawcie swój znak na międzynarodowej scenie żeg

Witając Polskę w klasie IOM, świętujemy różnorodność i koleżeństwo, dzięki którym nasza żeglarska społeczność jest tak niezwykła. Ten kamień milowy jeszcze bardziej wzmacnia więź wśród marynarzy na całym świecie, wspiera wzajemny szacunek, wspólne doświadczenia i przyjaźnie na całe życie dla tylu marynarzy IOM na całym świecie.

Naszym polskim żeglarzom jeszcze raz gratulujemy tego znaczącego osiągnięcia! Twoje poświęcenie i miłość do sportu/kultury technicznej napędziły Cię do tego nowego kamienia milowego. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Twoje umiejętności w akcji i uczyć się z Twoich unikalnych perspektyw. Oto oficjalna strona Polski żeglarska RC (wkrótce będzie w pełni sprawna): /

Podnieśmy żagle i dajmy głośny doping naszym nowym polskim przyjaciołom z IOM! Zapraszamy do podzielenia się w komentarzach poniżej serdecznymi życzeniami, słowami otuchy lub niezapomnianymi żeglarskimi przeżyciami, aby uczcić tę Razem będziemy dalej przekraczać granice doskonałości żeglarskiej i robić fale na całym świecie.

Wszystkim żeglarzom na całym świecie udanych wiatrów i gładkiej żeglugi, a także szczególne wyrazy uznania dla naszych polskich przyjaciół, którzy wyruszą w tę niezwykłą podróż w klasie

‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿

 

2023-06-06

Polskie Stowarzyszenie Klas Radio Jachtingu członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego!

Zarząd PZŻ przyjął nasze Stowarzyszenie w poczet członków zwyczajnych. 

Wkrótce podamy więcej informacji organizacyjnych, w tym deklaracje członkowskie, sposób uzyskania licencji sportowych i inne.

2023-05-28

Minikonkurs na logo stowarzyszenia rozstrzygnięty

Niniejszym ogłaszamy, że zwycięzcą minikonkursu został projekt logo-2.

Autor - Mariusz Gbur, POL-77

Gratulujemy

 

Zgłoszone projekty LOGO są opublikowane na stronie www.radiojachting.pl/nasza_sekcja/LOGO

Można wybrać i zagłosować na 3 projekty, np.:

  1. LOGO-X
  2. LOGO-Y
  3. LOGO-Z

Gdzie litery X,Y,Z należy zastąpić wybranym numerem.

Punkty będą przydzielane w sposób następujący:

Za 1 miejsce 3 pkt, za 2 miejsce 2 pkt, za 3 miejsce 1 punkt.

Głosowanie będzie tajne więc głosy proszę oddawać:

- mailem na adres wrapacki@wp.pl

- SMS na nr 693 022 088

- WhatsAppem na kontakt Wiesław Rapacki – 693 022 088 – nie grupę F5.

Termin głosowania mija 31.05-2023 o 24:00

2023-05-31

Dodatkowe regaty w Łącku

W dznich 17-18 czerwca odbędą się regaty w Łącku. Informator w przygotowaniu.

Niekoniecznie jest to zapowiadane przeniesienie regat wrześniowych:)

2023-05-29

Jak nie należy osiągać górnego znaku ;)

2023-05-28

Regaty na jeziorze Kiekrz odwołane

Planowane na 8-9 lipca regaty na jeziorze Kiekrz zostały odwolane z powodów rodzinnych organizatora. 

W zastępstwie zostaną rozegrane zawody w klasie 10R we Włocławku.

2023-05-15

Minikonkurs na logo stowarzyszenia.

 

Cel konkursu – wyłonienie oficjalnego logo Polskiego Stowarzyszenia Klas Radio Jachtingu.

Zasady konkursu:

- Zgłoszenie propozycji do 28 maja 2023

- Opublikowanie wszystkich ofert na stronie radiojachting.pl

- Głosowanie – w dniach 29-31 maja.

- Wybór logo przez Jury - do  3 czerwca.

1. Ten minikonkurs to raczej zabawa a nie rygorystycznie przestrzegana procedura

2. Jury to zarząd stowarzyszenia. Można oczywiście rozszerzyć – proszę składać propozycje.

3. Wyboru dokona jury ale główną przesłanką będą wyniki głosowania.

4. Propozycje można zgłaszać mailem na adres wrapacki@wp.pl . Dozwolone jest reklamowanie własnych propozycji na WhatsAppie i jakimkolwiek innym miejscu.

5. Zasady głosowania zostaną ustalone wkrótce.

6. Autor oczywiście będzie ogłoszony i prezentowany w „stopce redakcyjnej” oficjalnej strony Stowarzyszenia.

7. Można wnosić uwagi i propozycje zmiany powyższego.   

2023-05-15

Regaty w Mikołajkach odwołane

Z uwagi na brak obsady sędziowskiej i deklaracji uczestnictwa przez zbyt małą ilość zawodników regaty w Mikołajkach zostają w tym roku odwołane.

2023-04-11

Mistrzostwa Świata IMCA i ITCA 2023

Zbliżają się Mistrzostwa Świata w klasach M i 10R we Włoszech. Oficjalne informacje można znaleźć tu

https://www.m-10rworlds2023.com/

W zakładce ''PROVISIONAL ENTRY LIST'' są listy startowe w obu klasach. Na liście klasy 10R - nasi reprezentanci.

2023-04-11

Polskie Stowarzyszeniu Klas Radio Jachtingu - zmiany

Kolejne działania w Stowarzyszeniu. Uchwałą Sejmiku Nadzwyczajnego zmieniony został Statut. Zmiana polegała głównie na zmianie nazwy a tym samym istoty działania Stowarzyszenia. 

Jednocześnie została dokonana zmiana w Zarządzie. Z funkcji skarbnika zrezygnował Marek Gorlikowski a w jego miejsce został wybrany Jerzy Kordowiecki. Zmiana Statutu i zmiana w Zarządzie wymagają zgłoszenie do KRS-u więc zostało to zrobione.

2023-02-10

Polskie Stowarzyszenie Radio Jachtingu - oddalenie wniosku przez PZŻ

Nasz wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PZŻ i umocowanie Stowarzyszenia do reprezentowania poskiego radiojachtingu w IRSA został oddalony.

Zarząd PZŻ oddalając wniosek dziękuje za podjętą inicjatywę i rekomenduje dokonanie pewnych zmian w statucie Stowarzyszaenia oraz deklaruje wsparcie w dalszych działaniach "w zakresie integracji środowiska i współtworzenia związku stowarzyszeń klas jachtów sterowanych radiem".

 
Opracowujemy projekt zmian w statucie, który wkrótce zostanie umieszczony na stronie. Pomysły, sugestie zmian proszę zgłaszać do Zarządu Stowarzyszenia.
 
Zarząd
 
 

 

2023-02-05

Polskie Stowarzyszenie Radio Jachtingu

W listopadzie ubiegłego roku (2022) w Ustce odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia  ''Polskie Stowarzyszenie Radio Jachtingu'' z siedzibą w Gdyni. Zostały zatwierdzony statut i wybrane władze stowarzyszenia. Skład zarządu można znaleźć w zakładce KONTAKT. Stowarzyszenie jest wpisane w KRS, ma założone konto bankowe oraz jest zgłoszone w Urzędzie Skarbowym (dzięki Kasi Hawrus - Prezes Stowarzyszenia)

Jest to początek działalności więc możemy zadeklarować, że jesteśmy jeszcze w fazie organizowania się. Chcąc jednak uniknąć zarzutów, że coś robione jest ''po cichu'' czy ''za plecami'' podajemy aktualną sytuację. Chcemy być członkiem PZŻ (szczegóły uzgadnia Gienek Ginter) oraz członkiem organizacji międzynarodowych zrzeszających żeglarzy RC w klasach IOM, 10R i Marblehead czyli odpowiednio:

IOM ICA

ITCA

IMCA

Zarząd na mocy statutu powołał 3 Komisje:

Komisja Klasy IOM

Komisja Klasy Ten Rater

Komisja Klasy Marblehead.

Członkowie tych komisji będą sprawować funkcje Zarządu daną klasą w Polsce. Na początek powstanie Komisja klasy IOM na zasadzie NCA, czyli pełny Zarząd , a w klasach Ten Rater i Marblehead będą to NCS, czyli Sekretarze klas.

Dla klasy IOM są już przygotowane dokumenty takie jak statut (tu statut stowarzyszenia), regulamin i memorandum. Dokumenty znajdują się w zakładce KLASY/IOM.

Dalszy etap to tłumaczenie na angielski i złożenie wniosku wraz z opłatą do sekretarza IOM ICA. Odpowiednie wzory dokumentów mamy od byłego sekretarza klasy Garyego Bowela. Zastąpił go Michel Roure, który był już wcześniej adresatem korespondencji w DW.

Proszę o zapoznanie się z dokumentami i ewentualne zgłoszenie uwag. 

W klasie Ten Rater mamy zaawansowane działania, których głównym motorem jest kolega Jarek Lipiński- powstały w sposób naturalny Sekretarz klasy 10R. Głównym, najbliższym celem w tej klasie jest start w Mistrzostwach Świata we Włoszech za około 2 miesiące.

 

Zarządy Polskiego Stowarzyszenia Radio Jachtingu i Ogólnokrajowej Sekcji Radiojachtingu CKM LOK podjęły wspólną uchwałę o wspólnej organizacji zawodów do końca roku 2025. 

 

Z żeglarkim pozdrowieniem

Wiesław Rapacki

V-ce Komandor i V-ce Prezes

2022-11-26

Transformacja z F5-E do IOM

W zakładce KLASY/IOM jest już opracowana pierwsza część różnic w przepisach klasowych pomiędzy F5-E a IOM.

2022-10-30

Porządek Sejmiku

Porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Sekcji Jachtów
Sterowanych Radiem – Ustka 06.11.2022. Rozpoczęcie godz.09.00.


1. Otwarcie posiedzenia, wybór przewodniczącego, zatwierdzenie protokołu z ostatniego
walnego zebrania Sekcji.
2. Odczytanie sprawozdań z działalności - Komandora
- Sekretarza
-Skarbnika
Dyskusja nad sprawozdaniami.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dyskusja.
4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Sekcji.
5. Kalendarz regat 2023. Obsada sędziowska.
6. Zmiany w regulaminie.
7. Wolne głosy i wnioski.


Przerwa

Powołanie Polskiego Stowarzyszenia Radio Jachtingu (prowadzący-Katarzyna Hawrus, Eugeniusz
Ginter)

Jerzy Springer

Pensjonat P.P. Ginter oferuje noclegi. Proszę chętnych o ich rezerwację pod nr. 502104970 (Krystyna
Ginter). Proszę również o precyzyjne potwierdzenie swojej obecności ze względu na możliwość
zamówienia posiłku w trakcie zebrania.

2022-10-20

Doroczny Sejmik Sekcji

Serdecznie zapraszamy na doroczny Sejmik Sekcji, czyli najwyższej władzy sekcji zgodnie z §17 Statutu sekcji, który odbędzie się

06.11.2022 w Ustce. Więcej szczegółów wkrótce.

2022-10-02

Komentarz po Mistrzostwach w Pucku :)

2022-08-28

Zmarł Waldek Hamrol

Dotarła do nas smutna wiadomość, że w nocy z piątku na sobotę odszedł nasz przyjaciel Waldek Hamrol, modelarz żeglarz i bojerowiec. 

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 3 września o godzinie 12:00 na cmentarzu parafialnym w Przeźmierowie, ul. Sosnowa.

2022-07-31

Regaty Włocławek 6-7.08.2022 odwołane

Z uwagi na zamknięcie przystanii we Włocławku spowodowane przebudową drogi dojazdowej, kanalizacji i parkingu regaty w klasie F5-10 zostają odwołane. 

2022-06-20

Podziękowania

Serdeczne dzięki wszystkim za wszystko a najbardziej paniom z Marzeną Müller na czele. One sprawiły, że szybko znalazłem się w szpitalu w Pucku. W sobotę po obiedzie prosiłem Marka Gorlikowskiego, żeby zawiózł mnie do hotelu, tam poleżę i odpocznę.
Jak wspomniałem nasze Panie tak na mnie nakrzyczały, że tylko ręce w górę. W Pucku lekarz stwierdził udar mózgu i szybko karetką zawieziono mnie do szpitala w Wejherowie na neurologię. Lek na tą dolegliwość jest skuteczny do 4 godzin i miałem to szczęście, że zmieściłem się w czasie. W szpitalu opieka lekarska i pielęgniarska wspaniała, leczyli mnie tydzień.
Tu muszę podziękować kolegom, Zbyszkowi Piskorzowi za opiekę nad dziećmi, Janowi Milewskiemu za odprowadzenie samochodu do Świdwina oraz wszystkim za troskę i życzenia powrotu do zdrowia. Obecnie czuje się dobrze i myślę o treningach z dziećmi. Dzięki, dzięki, dzięki- jesteście wspaniali-wszyscy.

Pozdrawiam Jerzy Kordowiecki

2022-03-27

Regaty w klasie 10R w Bremen

W dniach 26-27 marca w Bremen odbyły się regaty w klasie 10R.

Wystartowali tam nasi koledzy Jarek Lipiński i Marcin Gransicki.

Tabela wyników i dyplom:

2022-03-06

Zaproszenie na regaty w Mikołajkach 20-22.05.2022 w F5-E i 5-10

Informator do pobrania w zakłdce INFORMATORY i Tutaj

Sponsorzy i firmy wspierające (będą uzupełniane – pracujemy nad tym)
 Urząd Miasta i Gminy Mikołajki https://mikolajki.eu/
 Hotel Mikołajki https://www.hotelmikolajki.pl/
 Stacja Ratownicza Mazurskiego MOPR w Mikołajkach
http://www.mopr.com.pl/mazurskie-wopr-bazy-i-ratownicy-mikolajki.html
 Marinabajana, MaSens (To firmy wspierające, których są strony aktualnie w
przebudowie. Linki zamieszczę jak prace nad stronami zostaną zakończone)

2021-12-12

70 lat BLIZY RJK PZPOW W WEJHEROWIE

Jesienią 1951 roku została założona przez Kazimierza Dzięcielskiego pracownia modelarskia w Wejherowie. Mija właśnie 70 rocznica założenia klubu supiającego najwięcej zawodników naszej sekcji radiojachtingu. Więcej informacji na temat historii, osiągnięć i zdjęć można znaleźć w zakładce NASZA SEKCJA/70 lat BLIZY. Serdecznie zapraszamy.

70 lat BLIZY

2021-11-21

Walne Zebranie Sekcji Radiojachtingu 2021

W sobotę 20.11.2021 w Ustce w VILLA L'ARTE odbyło się Walne Zebranie naszej sekcji. Podczas zebrania został wybrany nowy zarząd w składzie:

Jerzy Springer - Komandor

Katarzyna Hawrus - V-ce Komandor ds. organizacyjnych

Wiesław Rapacki - V-ce Komandor ds. sportowych

Jerzy Kordowiecki - Skarbnik

Paweł Albrecht - Sekretarz

Eugeniusz Ginter - Członek Zarządu.

 

Wyciąg z Protokołu Zebrania pojawi się wkrótce na stronie naszej sekcji.

Wśród wielu omawianych spraw został zatwierdzony Kalendarz Regat w 2022 roku.

Szególnie warta uwagi jest informacja o wyborze i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie przepisów regatowych, zgodnie z którymi będziemy rywalizować w 2022 roku.

Będą obowiązywać przepisy World Sailing: PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2021-2024 (łącznie np. z niedotykaniem boi)

Niektóre punkty przepisów mogą być skorygowane przez Instukcję Żeglugi w danych regatach.

 

Przepisy (po polsku) w formacie PDF można uzyskać w Polskim Związku Żeglarskim.

Procedura uzyskania przepisów opisana jest na stronie

https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/publikacje---przepisy-regatowe-zeglarstwa-2021-2024-pdf

Wersję oryginalną (ang.) można pobrać bezpośrednio ze strony World Sailing:

https://www.sailing.org/documents/racingrules/index.php

2021-06-01

Klasyfikacja Generalna (ranking)

Pojawiły się wątpliwości jak jest liczony ranking, jakie zawody są wliczane do Klasyfikacji Generalnej.

Do Klasyfikacji Generalnej wliczane są wszystkie zawody rangi Eliminacji do Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski oraz zawody Międzynarodowe - Mistrzostwa Świata. Tu nie ma zmian. Zmianie uległ jedynie system punktacji.

Aktualna tabela jest w zakładce WYNIKI

2021-05-11

Kolejna zmiana w kalendarzu na 2021

Z przyczyn obiektywnych nie uda się zorganizować Regat w Wągrowcu na początku czerwca. Nie jest to jednak odwołanie zawodów. Regaty te w klasach F5E i F5M zostana przeniesione na inny termin - koniec sierpnia. Odpowiednie zmiany są już naniesione w Kalendarzu imprez w  zakładce INFORMATORY. Wkrótce pojawi się zaproszenie na zawody ze szczegółami.

2021-04-28

Zmiany w KALENDARZU 2021

W zakładce INFORMATORY jest już uaktualniony KALENDARZ IMPREZ. Pojawiły się pierwsze zaproszenia na regaty do Szczecina i Włocławka - można pobrać informatory.

Wypadły też niestety regaty w Łącku przewidziane pierwotnie na 22-23 maja (drugi termin 4-5 września jest aktualny).

2021-04-20

Sezon 2021

Wielkimi krokami zbliża się sezon regatowy 2021. Pomimo niepewności jak to wszystko będzie wyglądało mamy nadzieję na powrót do normalności i pełne wykorzystanie sezonu.

W tej chwili jest wolność uprawiania sportu na świeżym powietrzu w grupach do 25 osób a od przyszłego tygodnia ma być podniesiony limit do 50 osób. Mamy nadzieję, że do czasu pierwszych zawodów zostaną otwarte również hotele. Organizatorzy imprez mają już przygotowany plan działania i wkrótce opublikujemy pierwsze informatory.

W tym sezonie nastąpią pewne zmiany. Na razie uległ drobnej zmianie kalendarz i być może to nie koniec zmian z tym związanych.

Kolega Jurek Kordowiecki zaproponował nowy system rankingowy. Zasady liczenia punktów są następujące:

- Punktacja miejsc podobna do tej używanej w skokach narciarskich

- za 1-miejsce 100pkt, za 2-gie 80pkt,3-60, 4-55, 5-50, 6-45, 7-40, 8-35, 9-30, 10-25, 11-20, 12-19, 13-18 ..., za 30 miejsce 1 pkt i za każde następne również 1 punkt

- punkty liczone osobno dla grup seniorów (+starszy senior) i juniorów (+młodzik)

- ilość startujących nie wpływa na podział punktów - 1 miejsce to zawsze 100 pkt  i każde następne zawsze tak samo zgodnie z powyższą tabelą

- wszystkie imprezy punktowane tak samo (MP i MŚ również), ale może być przyznany dodatkowy przelicznik przez Zarząd Sekcji (np. x1,5) dla konkretnej imprezy,(np.Puchar Europy), podany przed pierwszymi regatami w danym roku kalendarzowym.

 

Mile widziane uwagi.

Pozdrawiamy wszystkich zawodników i sympatyków

Zarząd

 

2020-01-29

Nowa forma kalendarza - GOOGLE

W zakładce INFORMATORY  można pobrać kalendarz zawodów na rok 2020 w formacie PDF.

Dodatkowo udostępniony jest Kalendarz Google - Radiojachting z ustawionymi terminami wydarzeń.