Aktualności

2020-11-04

Kalendarz na rok 2021

Wstępny projekt kalendarza imprez jest już gotowy w zakładce INFORMATORY.

2020-10-20

Darek Żeberski odszedł na wieczną wachtę...

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym zmarł nasz przyjaciel Darek Zeberski żeglarz i modelarz jachtowy. Nie potrafimy zrozumieć, że nie spotkamy go już nad jeziorem Kierskim, ani na regatach. R.I.P. Darek

Pogrzeb odbędzie się w dniu 27.10 na cmentarzu w Smochowicach o godzinie 12
Msza w kościele na godzinę 11:00.

2020-06-16

Komunikat

 

Ogólne Wytyczne dla Organizatorów i Uczestników Regat

 

Mamy nową sportową rzeczywistość. W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 zarząd sekcji F5 postanowił uchwalić wytyczne dla organizacji zawodów.

 

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020, Poz. 964.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiczne wszystkie zawody będą organizowane z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych.

 

Uczestnictwo w regatach odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika.

 

Każdy uczestnik zrzeka się w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkich roszczeń wobec organizatorów regat.

 

Każdy organizator musi zapewnić warunki i możliwość przestrzegania ogólnych wytycznych - zachowanie dystansu społecznego, dopuszczalnej określonej ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk etc. a uczestnik musi postępować zgodnie z nimi.

 

Wszystkie procedury informacyjne, zgłoszenia, komunikaty, na ile to jest możliwe, powinny być ogłaszane w formie elektronicznej lub nagłośnienia bez kontaktu osobistego.

 

Ceremonie otwarcia regat, zamknięcia powinny odbywać się z zachowaniem dystansu społecznego.

 

Wszyscy uczestnicy regat muszą ponadto stosować się do bieżących zaleceń obowiązujących na terenie obiektu/strefy, na którym odbywają się zawody.

 

 

 

2020-07-01

Przepisy regatowe NAVIGA 2012

W zakładce NASZA SEKCJA / Przepisy regatowe NAVIGA znajdują się Przepisy regatowe NAVIGA 2012 w wersji oryginalnej (niem.) i tłumaczenie na polski.

Obowiązuje wersja oryginalna w języku niemieckim a tłumaczenie może być tylko pomocą/ułatwieniem w korzystaniu  z przepisów. Dodatkowo można tam znaleźć najnowszą wersję przepisów ISAF i inne obrazkowe zestawienia przepisów regatowych.

2020-06-01

Informacja dla organizatorów zawodów

Wybrane fragmenty - najważniejsze wytłuszczone:

Dziennik Ustaw Poz.964

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 6. 

10. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

2) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;

4) działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywała się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników, z wyjątkiem wskazanej w ust. 1;

12. W przypadkach i na obiektach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3, 5 oraz ust. 11:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

§ 18. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym: a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

– chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób,

2020-06-01

Nowe terminy do kalendarza imprez

Wstępne rezerwacje terminów regat:

20-21.06.2020 Łącko - 5-E

26-28.06.2020 Szczecin - F5-10, F5-E

19-20.09.2020 Parchowo F5-E

Trzymamy kciuki.

2020-05-21

WRACAMY. Kalendarz na rok 2020

KOMUNIKAT

Jak wiemy z powodów obiektywnych do tej pory nie odbyły się żadne zawody planowane na maj - zostały anulowane. Zarząd podjął decyzję o anulowaniu pozostałych zawodów, które miały się odbyć w maju i czerwcu. W kalendarzu zostają pozostałe imprezy zaplanowane na sierpień i wrzesień. Wszystkie zawody mają rangę eliminacji do Mistrzostw Polski i Mistrzostwa Polski.

Na 27-30 sierpnia zostają przeniesione zawody w Wągrowcu (z 11-14 czerwca) w klasach F5-E (eliminacje)  i F5-M (Mistrzostaw Polski).

Cały kalendzrz jest oczywiście ważny warunkowo - na ile pozwolą okoliczności i przepisy.

Prosimy zgłaszać propozycje organizacji regat w nowych terminach.

Zarząd 

2020-01-29

Nowa forma kalendarza - GOOGLE

W zakładce INFORMATORY  można pobrać kalendarz zawodów na rok 2020 w formacie PDF.

Dodatkowo udostępniony jest Kalendarz Google - Radiojachting z ustawionymi terminami wydarzeń.

2017-02-15

Mistrzostwa Świata 2019 WĄGROWIEC

Po dwóch klasach F5-E i F5-M mamy dwukrotnego Mistrza Świata. Janek Springer obronił te tytuły po zdobyciu icj dwa lata temu na Węgrzech. Wszystkie wyniki są już opublikowane.

2019-09-22

MP F5-10 Włocławek 2019 - więcej zdjęć

Podaję LINK , gdzie można zobaczyć więcej zdjęć z zawodów.

2019-05-30

F5-E i F5-10 we Włocławku w wmediach

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5      .

 

Żeby zobaczyć zdjęcia i filmy kliknij "więcej" i odpowiedni Link

2019-09-10

Mistrzostwa Polski F5-10 na WIŚLE we Włocławku

Ścieki z Warszawy nam nie straszne :) -


2020-06-07

Zaproszenie na regaty F5E - 20-21.06.2020 Łącko

 

INFORMATOR

2020-06-02

Zaproszenie na regaty F5E i F5-10 - Szczecin 26-28.06.2020

Zaproszenie  , Deutsch

lub do pobrania w zakładce INFORMATORY gdzie jest tymczasowo uaktualniony Kalendarz.

2016-06-23

Wernisaż malarstwa Jerzego Springera

Zdjęcia