Walne Zebranie Członków Sekcji Radiojachtingu i Stowarzyszenia PSKRJ

2023-11-14

Walne zebranie członków stowarzyszenia PSKRJ odbędzie się w sobotę 25.11.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Chwaszczyńskiej 172 (PRO-AIR Sp. z o.o.) w Gdyni.

1. Wstęp i sprawozdanie z działalności stowarzyszenia. Prowadzący: Prezes i Wiceprezes
PSKRJ
2. Sprawozdanie sekretarzy i mierniczych klas: International One Metre, Marblehead,
Ten Rater, Dragon Force 65
3. Sprawozdanie finansowe. Prowadzący: Przewodniczący komisji rewizyjnej
4. Omówienie kalendarza imprez 2024
5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu stowarzyszenia
6. Wolne wnioski
7. Zakończenie

Porządek obrad sekcji F5 Radiojachtingu