Powitanie w IOM ICA

2023-07-05

IOM International Class Association

oneorspStd45ti 14cf3h482loo2W1c:jgi8m9rh 2lcaauh0am2aza56889  · 

We're thrilled to share exciting news with all sailors worldwide! Poland has officially joined the International One Metre (IOM) class, expanding the global reach of this exhilarating sailing community to a record 33 countries that are part of the IOM class worldwide now! The World Council page has been updated accordingly to attribute this change: https://www.iomclass.org/world-council/

With its passionate sailors, Poland's entry into the IOM class promises to bring new energy, fierce competition, and more unforgettable regattas that so often follow IOM events globally. Polish sailors, get ready to showcase your skills and make your mark on the international sailing stage!

As we welcome Poland to the IOM class, we celebrate the diversity and camaraderie that make our sailing community so extraordinary. This milestone further strengthens the bond among sailors worldwide, fostering mutual respect, shared experiences, and lifelong friendships for so many IOM sailors around the globe.

To our Polish sailors, once again

congratulations

on this significant achievement! Your dedication and love for the sport / technical culture have propelled you to this new milestone. We can't wait to witness your skills in action and learn from your unique perspectives. Here is Poland's official RC sailing website (it will soon be fully operational): /

Let's raise our sails and give a resounding cheer to our new Polish IOM friends! Feel free to share your warm wishes, words of encouragement, or memorable sailing experiences in the comments below to celebrate this occasion. Together, we'll continue to push the boundaries of sailing excellence and make waves across the globe.

Fair winds and smooth sailing to all sailors worldwide, and a special shoutout to our Polish friends as they embark on this remarkable journey in the IOM class.

‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵

#IOMclass #RCsailing #IOMICA #RCsailboat #RadioControlledSailing #IOM

Jesteśmy zachwyceni, że możemy podzielić się ekscytującymi wiadomościami ze wszystkimi marynarzami na Polska oficjalnie dołączyła do klasy International One Metre (IOM), poszerzając globalny zasięg tej ekscytującej społeczności żeglarskiej do rekordowych 33 krajów, które są teraz częścią klasy IOM na całym świecie! Strona Światowej Rady została odpowiednio zaktualizowana, aby przypisać tę zmianę: https://www.iomclass.org/world-council/

Wraz ze swoimi pasjonatami żeglarzami wejście Polski do klasy IOM zapowiada się wnieść nową energię, zaciętą rywalizację i kolejne niezapomniane regaty, które tak często śledzą wydarzenia IOM na całym świecie. Polscy marynarze, przygotujcie się na pokazanie swoich umiejętności i odstawcie swój znak na międzynarodowej scenie żeg

Witając Polskę w klasie IOM, świętujemy różnorodność i koleżeństwo, dzięki którym nasza żeglarska społeczność jest tak niezwykła. Ten kamień milowy jeszcze bardziej wzmacnia więź wśród marynarzy na całym świecie, wspiera wzajemny szacunek, wspólne doświadczenia i przyjaźnie na całe życie dla tylu marynarzy IOM na całym świecie.

Naszym polskim żeglarzom jeszcze raz gratulujemy tego znaczącego osiągnięcia! Twoje poświęcenie i miłość do sportu/kultury technicznej napędziły Cię do tego nowego kamienia milowego. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Twoje umiejętności w akcji i uczyć się z Twoich unikalnych perspektyw. Oto oficjalna strona Polski żeglarska RC (wkrótce będzie w pełni sprawna): /

Podnieśmy żagle i dajmy głośny doping naszym nowym polskim przyjaciołom z IOM! Zapraszamy do podzielenia się w komentarzach poniżej serdecznymi życzeniami, słowami otuchy lub niezapomnianymi żeglarskimi przeżyciami, aby uczcić tę Razem będziemy dalej przekraczać granice doskonałości żeglarskiej i robić fale na całym świecie.

Wszystkim żeglarzom na całym świecie udanych wiatrów i gładkiej żeglugi, a także szczególne wyrazy uznania dla naszych polskich przyjaciół, którzy wyruszą w tę niezwykłą podróż w klasie

‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿