Aktualności

2024-05-14

Zmarł Jochim Bencke

Z przykrością informujemy, że zmarł Joachim Bencke. Żeglarz i przyjaciel.

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Cześć Jego Pamięci

2024-02-20

Zaproszenie na Międzynarodowe Mistrzostwa Czech

Hello, greetings to all IOM class rc skippers.  

 
I would like to invite all my Polish friends to the International Championship of the Czech Republic in this class, which will be held at the Lipno reservoir on May 18 and 19.  
 
For eight long years, there was no regatta in the IOM class on our territory, now we are trying to restore this tradition and we would like to welcome foreign competitors to our regatta.  We have secured a beautiful place for the races on the largest Czech lake, where many regattas of large sailboats take place every year.  
 
In the e-mail attachment, I am sending an invitation - proposition for our championship, here you will find all the information and interesting things.  I would like to ask you to publish information about the race on your website and social networks, where you can find out about the races.  
 
We will be very happy if as many Polish friends as possible arrive.  
 
Sincerely, Michal Hřebeček CZE 165.
 

2023-12-06

Walne Zebranie Członków Rady Światowej IOMICA

Zakończyło się Walne Zebranie Członków Rady Światowej IOMICA. Podsumował je Sekretarz IOMICA Michel Roure w mailu, którego tłumaczenie przedstawiam.

 

Szanowni Państwo

Mam nadzieję, że zastaję was wszystkich w dobrym zdrowiu.

6 grudnia 2023 r. to ostateczna DATA dla naszych RAPORTÓW Z Walnego Zgromadzenia IOMICA:

1 -Raport skarbnika Seana Wallisa za rok 2023 znajduje się w załączeniu, a szczegóły zostaną przesłane osobno innym e-mailem.

2 Wyniki głosowania

2-1 Zmiana w przepisie mistrzostw 8.8.2 b została zatwierdzona przeważającą większością 93%, czyli 139 ze 150 dostępnych głosów

2-2 Wybór nowego wiceprzewodniczącego ds. wydarzeń w miejsce Roba Walsha, który opuszcza to stanowisko do końca roku.

Fred Rocha otrzymał 112 ze 143 dostępnych głosów, czyli 78,3%

Jonas Samson otrzymał 28 głosów, czyli 19,6%

Jeden właściwy organ krajowy wstrzymał się od głosu.

Dlatego Fred Rocha zostaje wybrany na naszego nowego v-ce przewodniczącego ds. wydarzeń od 2024 roku.

Serdeczne podziękowania dla Roba Walsha za jego nienaganną pracę.

Gratulacje dla Freda

Ale także gratuluję całego poświęcenia i pasji obu kandydatów ubiegających się o tak wymagające stanowisko.

Miejmy nadzieję, że obaj znajdą sposób na współpracę jak najlepiej dla naszej klasy.

Serdeczne podziękowania dla Rona Walsha i jego ogromnego wkładu dla klasy jako v-ce przewodniczący ds. wydarzeń przez te wszystkie lata

 3-Aktywność klasy

W 2023 r. mieliśmy 34 właściwe organy krajowe NCA, z których 32 działały i wydały pełne sprawozdania.

Miejmy nadzieję, że ISR i RSA, nieaktywne w 2023 roku, znajdą drogę powrotną i odzyskają siły.

Mamy łącznie 5570 zarejestrowanych właścicieli i 4369 certyfikowanych.

Z przyjemnością potwierdzamy również, że w 2023 r. do IOMICA dołączyły 2 właściwe organy krajowe:

PANAMA i POLSKA

Ponadto dwa inne kraje składają wnioski i wkrótce będą gotowe do zatwierdzenia:

SINGAPUR i BERMUDY

Wkrótce będzie to łącznie 38 właściwych organów krajowych.

 

Z wyrazami szacunku

Michel Roure

Sekretarz IOMICA

 

2023-11-28

Walne Zebranie Członków Sekcji Radiojachtingu i Stowarzyszenia PSKRJ

W sobotę 25.11.2023 odbyły się Walne Zebrania Członków Sekcji i PSKRJ. Protokoły z zebrań są dostępne w zakładce NASZA SEKCJA

 

2023-11-14

Walne Zebranie Członków Sekcji Radiojachtingu i Stowarzyszenia PSKRJ

Walne zebranie członków stowarzyszenia PSKRJ odbędzie się w sobotę 25.11.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Chwaszczyńskiej 172 (PRO-AIR Sp. z o.o.) w Gdyni.

1. Wstęp i sprawozdanie z działalności stowarzyszenia. Prowadzący: Prezes i Wiceprezes
PSKRJ
2. Sprawozdanie sekretarzy i mierniczych klas: International One Metre, Marblehead,
Ten Rater, Dragon Force 65
3. Sprawozdanie finansowe. Prowadzący: Przewodniczący komisji rewizyjnej
4. Omówienie kalendarza imprez 2024
5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu stowarzyszenia
6. Wolne wnioski
7. Zakończenie

Porządek obrad sekcji F5 Radiojachtingu

2023-10-31

Mistrzostwa Europy Torrevieja 2023

 

Po raz pierwszy w historii Polacy byli obecni jako pełnoprawny uczestnik żeglarskich Mistrzostw Europy w klasie IOM, jako jednej z czterech klas RC Worl Sailingu. Regaty odbyły się w Torrevieja w Hiszpanii. Uczestniczyło w nich 80 zawodników z całego świata, gdyż startowali również sportowcy z innych kontynentów. Nasza skromna ekipa pojawiła się na zawodach przede wszystkim w celach sportowych ale również , co ważne: nabraniu doświadczeń organizacyjnych. Oprócz trzech zawodników z naszej strony tj: Jan Springer, Wiesław Rapacki i Eugeniusz Ginter obecni byli również Prezes Polskiego Stowarzyszenia Klas Radio Jachtingu Katarzyna Hawrus i Prezes wygaszanej Sekcji LOK Jerzy Springer.

1.Organizacja. Organizator przewidział dwa dni pomiarowe. Wszystkie łodzie były ważone ze wszystkimi takielunkami( balast osobno) i lądowały na koniec w basenie. Wielu zawodników musiało dokonywać małych korekt w kilach- za duże zanurzenie lub korekty mas. Nas to też dopadło gdyż Janek korygował zanurzenie o ułamki milimetrów a Gienek wagę o 2gramy. Oczywiście żagle również sprawdzane. Po wyścigach wyrywkowo również łodzie wzywane były na pomiary kontrolne. Nas to nie ominęło i Janek trafił na pomiar kontrolny. Głównemu mierniczemu IOMICA zadaliśmy temat klasowości gooseneck-ów. Dotyczy to również innych konstrukcji i na razie nic nie wskazuje, że nasze są nieklasowe.

Rozpoczęcie odbyło się wraz z bankietem bez specjalnych ceremonii. Wszelkie komunikaty ogłaszano na WhatsApp-ie .

2.Miejsce. Osobną uwagę należy poświęcić na przygotowanie miejsca rozgrywania zawodów. Na teren zawodów zarezerwowano przemysłowe nabrzeże portowe, wyłączone z eksploatacji. Na pirsie ustawiono namioty z miejscami dla ekip i miejscem pomiarowym, przenośnymi WC, hydronetkami do płukania jachtów po wyścigach i przewoźnym sklepikiem z kawą , przekąskami (foodtruck) i namiot ze stolikami i krzesłami z którego dochód przekazano na charytatywny cel. Prąd zapewniały dwa agregaty spalinowe. Do wodowania i wyciągania łodzi przewidziano dwa małe pomosty z ekipą techniczną, obsługującą proces wodowania. Dwa pomosty pozwalały uniknąć chaosu, oddzielając wodujących na wyścig od kończących poprzedni. Dla zawodników wybudowano platformy z systemu rusztowań w kształcie litery L co umożliwiło obserwację i sterowanie jachtami na wszystkich kursach.

3.Trasa: Dwie bramki góra i dół. Górna „outside-in”, dolna „insaid-out”. Wydaje się , że tego typu trasa jest absolutnie idealna. Górna bramka pozwala na podział na dwie grupy zawodników, zmniejszając tłok na boi i redukując o połowę sytuacje protestowe. Linia startowa równoległa do bramek, dużo szersza od nich pozwala wystartować prawidłowo z obu końców chyba, że chwilowa zmiana kierunku wiatru preferuje jeden z nich.  Lina mety węższa, ustawiana przed startową wydłużająca ostatnią halsówkę. Bojki i ich ustawienie regulował jeden człowiek na wodzie, natomiast z brzegu była nadawana korekta długości trasy i ewentualnie położenie trasy na akwenie. Trasa ustawiana zawsze była z wody, co pozwalało na jej prawidłowe skonfigurowanie. Robiła to jedna, kompetentna osoba, pływająca  na małym RIBie w porozumieniu z sędzią trasy.

4.Sędziowanie: Zespół sędziowski składał się z najwyższej klasy sędziów, co potwierdziło się podczas kolejnych wyścigów. Poza międzynarodowym Jury na pomoście było pięciu sędziów a do czterech z nich przydzielano obserwatorów. Oczywiście zdarzały się małe wpadki jednakże zgodnie z zapowiedzią decyzje sędziów były ostateczne. Każde przewinienie zawodnik mógł anulować karą przyjętą przez siebie bez wywołania 360stopni jak i gdy sędzia gwizdkiem dał sygnał o przewinieniu. Gdy sędzia zasygnalizował dwukrotnie – 720stopni. Trzykrotny sygnał dyskwalifikacja. Protesty pomiędzy zawodnikami potwierdzano lub anulowano gwizdkiem i komunikatem. Po decyzji sędziów nikt się nie odwoływał. Po generalnym falstarcie natychmiast obowiązywała flaga U i związane z nią procedury. Obserwatorzy wylosowani musieli się stawić na pomoście przed wyścigiem i po krótkiej odprawie współpracować z przydzielonym sędzią odpowiedzialnym za powierzony odcinek trasy. Prawie każde drobne przewinienie było natychmiast wychwytywane. Prawie bo Janek akurat miał sytuację nieuznanego protestu na dolnej boi. Nieustąpienie na starcie, otarcie się takielunkiem czy tylko zmuszenie jachtu z prawem drogi do wykonania nawet niewielkiego manewru było natychmiast penalizowane. Oczywiście zdarzały się też błędy, czy niedopatrzenia. Nie miały jednak decydującego wpływu na rywalizację sportową. Czy kolizje były? Tak były, jednak na tak dużą ilość wyścigów ich liczba była marginalna. Po wykonaniu kary przez zawodnika z reguły było słychać słowo: „Dziękuję!”. Na platformie językiem obowiązującym był angielski i jakiekolwiek użycie innego natychmiast spotykało się z reprymendą sędziów z groźbą dyskwalifikacji. Ewentualne wymiany zdań między zawodnikami będącymi w wyścigu również bardzo szybko były neutralizowane groźbą dyskwalifikacji. Na podeście panował spokój i wzajemne poszanowanie. Bardzo pilnowano timingu rozgrywania wyścigów. Nikt na nikogo nie czekał. W sytuacji gdy Gienek nie został poinformowany aby nie schodził z wody po wyścigu spóźnił się  30sek na start a i tak został puszczony. Po przeprosinach od głównego sędziego i protestu, który złożył sam na siebie  zaliczono Gienkowi średni wynik. Poza tym przewidywany czas na ewentualną zmianę takielunku to 1minuta. Zawodnicy muszą być technicznie naprawdę przygotowani gdyż z przyczyn technicznych łatwo stracić wyścig.

5.System SHRS. Wprowadzono nowy system rozgrywania regat. Pozwala on w fazie eliminacji na umożliwienie rywalizacji praktycznie każdego z każdym bez natychmiastowego stygmatyzowania zawodników na lepszych i gorszych, ustawiając ich od początku w grupy. Dopiero finałowe wyścigi rozdzielają zawodników, System się sprawdził i sprawdza się też dla małej ilości grup. Pomimo początkowych obaw system zebrał zasłużone pochwały i stanie się głównym podczas rozgrywania regat IOM. W sprawie oprogramowania Kasia już rozpoczęła działania i takim oprogramowaniem będziemy dysponowali.

6.Uczestnicy. Zaznaczyć trzeba, że poziom regatowy świata jest kilka pięter wyżej niż nasz polski. W Polsce mamy raptem kilka łódek klasy IOM a np. w Hiszpanii jest zarejestrowanych prawie 1000. To samo dotyczy Francji. Konkurencja jest więc ogromna, biorąc nawet pod uwagę, że nie wszystkie łodzie zarejestrowane pływają. Na  biurku leży łódka Venti, kupiona przez Zigurdsa z Łotwy i ma nr certyfikowany kadłuba ESP710 a nr na żaglu 121 . Ta ilość zawodników w innych krajach wymusza poziom ale również ma znaczenie świadomość sportowa poszczególnych żeglarzy. Żeglarzy a nie modelarzy. Ci wysokiej klasy żeglarze żeglują na profesjonalnie wykonanym sprzęcie na najwyższym poziomie. Oczywiście są też konstrukcje amatorskie np. pięknie wykonana drewniana łódka duńska ale jest to margines- piękny ale margines. Przyszło nam konkurować z opływanymi zawodnikami o wysokim poziomie sztuki żeglarskiej. Trudno było w tej stawce dobrze wystartować a późniejsze liczenie na błędy przeciwników nie wchodziło w rachubę. Spóźnienie z decyzją o ułamek sekundy kosztowało jedno miejsce ale sekunda już co najmniej pięć miejsc. Brak naszego doświadczenia w takiej stawce odzwierciedlają nasze wyniki. Tym bardziej wielkie gratulacje dla Janka Springera, bo jego wynik jest naprawdę bardzo dobry. Został zauważony przez wszystkie nacje a Janek dobrze wie gdzie można i należy coś poprawić.

Wnioski:

1.Aby liczyć się w świecie w klasie IOM jest potrzeba większej integracji ze światem sportu. Pierwsze kontakty poczynione (Chorwacja, Torrevieja). Jesteśmy zapraszani do Oslo i do Rogoznicy na przyszły rok. Musimy to wykorzystać. Tylko regaty z najlepszymi pomogą nam w tym środowisku zaistnieć, startując na klasowych łodziach IOM. Procedury certyfikacyjne wdrożyliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami IOMICA. Nasze certyfikaty są już uznawane na ważnych zawodach. Tylko wyścigi na jachtach certyfikowanych mogą być klasyfikowane

2.Sędziowanie. Bezwzględnie musimy respektować przepisy regatowe i decyzje sędziów. Każda dyskusja z sędzią powinna kończyć się dyskwalifikacją lub protestem oficjalnym na komisję. Niedopuszczalne są stwierdzenia typu: „przecież nie było kontaktu”, „to tylko było dotknięcie takielunkiem” itp. Wjazd lewym halsem na pole startowe, zmuszając do zmiany kursu choćby jednej łodzi jest bezwzględnie penalizowane. Zawodnik popełniający przewinienie natychmiast powinien wykonać karę. Nie ma tłumaczenia, że nie było miejsca. Przekonał się o tym boleśnie Wiesław a i mnie to dopadło i dostałem ostrzeżenie (pierwsze i ostatnie jak powiedział sędzia). Decyzja sędziów powinna być sygnalizowana sygnałem dźwiękowym np. gwizdkiem. Jeśli sędzia nie widział zdarzenia(ma takie prawo) można złożyć protest- bez dokumentacji filmowej lub świadków nie ma co rozpoczynać procedury a tym bardziej kłótliwej dyskusji. Warto aby Stowarzyszenie zaopatrzyło się w oprogramowanie do SHRS i próbować go wdrożyć. Oznaczenie obserwatorów, sędziego poprzez kamizelki odblaskowe. Warto pomyśleć o wprowadzeniu tablicy magnetycznej do powieszenia wyników, ogłoszenia obserwatorów lub listy z grupami. Jeśli jest taka możliwość - przed każdymi regatami dokładne przedstawienie "rejonów" gdzie możemy zwodować i odebrać łódkę oraz w którym momencie. Nawet jak miejsce regat nam nie pozwoli na osobny obszar do wodowania i podejmowania łódki to może przyspieszymy dzięki temu częstotliwość wyścigów. Konieczne będzie stopniowe przygotowanie się do ogłaszania sygnałów wyścigów za pomocą flag - nie od razu. Tutaj warto rozpropagować przepisy regatowe, zwłaszcza wśród młodych . Czasami dobrze nie słychać komunikatów, a flagi zawsze widać.

 

3.Trasa. Trasa a zwłaszcza boje powinny być ustawiana z wody a nie z brzegu. Z brzegu powinna być korekta dotycząca położenia linii startowej względem miejsca obserwacji. Perspektywa brzegowa jest obarczona błędem i nie zapewnia równych szans po obu pinach linii startowej. Oczywiście warto również wdrożyć trasę jak na ME z górną bramką „outside-in” gdy tylko warunki wiatrowe na to pozwolą. W większości przypadków jest to możliwe a wydajnie ogranicza to ilość kolizji na górnej boi. Trasy można urozmaicać i niekoniecznie muszą być wg utartych standardów.

4.Zawodnicy. Bez poważnego, sportowego podejścia do regat nie podniesiemy naszego ogólnego poziomu, który jest zwyczajnie niski. O ile mogło to wystarczyć na poziom regat wg NAVIGA o tyle na poziom regat żeglarskich to stanowczo za mało. Czeka nas długa droga ale nie tylko nas ale również inne nacje NAVIGA jak SUI czy HUN. Klasyfikacje narodowe należy prowadzić wg zasad wiekowych jak dotychczas, jednakże wydaje mi się, że można by przedyskutować klasyfikację młodzików i dla nich dopuścić łodzie wg NAVIGA bezterminowo. Spowoduje to brak odpływu łodzi gotowych do żeglugi, umożliwi młodzikom starty na opływanym sprzęcie a i sprawozdawczość klubowa na tym nie ucierpi. Oczywiście klasyfikacje PZŻ, IOMICA, Marblehead, Ten Rater mogą być klasyfikowane tylko z ważnymi certyfikatami klas IRSA-WorldSailing i jest to główna klasyfikacja natomiast jachty NAVIGA zgodnie z ustaleniami mogą brać udział w regatach do 2025 roku lecz zgodnie z przepisami nie mogą podlegać klasyfikacji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustalić osobne narodowe klasyfikacje bez możliwości powoływania kadry narodowej.

5.Reklama. Pilnie trzeba zmienić wygląd strony. Reklama naszych działań jest ważnym elementem nie tylko do propagowania radio-jachtingu, ale jeśli będziemy widoczni może się to przełożyć na ilość miejsc na ważnych regatach. Nikt nam nie przydzieli miejsc, jeśli występujemy jako NAVIGA. Która w instytucjach: IRSA i World Sailing jest zbanowana. Należałoby również rozbudować bardziej dział techniczny dla przybliżenia problemów technicznych, czy choćby publikacje miejsc zakupu urządzeń czy wyposażenia dla naszych łodzi.

Reasumując: Nauka, nauka i dużo pracy organizacyjnej.

- Eugeniusz Ginter - 

- Katarzyna Hawrus -

- Jerzy Springer -

- Jan Springer - 

- Wiesław Rapacki -

                                              

 

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                

2023-10-19

Walne Zebranie Członków Sekcji Radiojachtingu i Stowarzyszenia PSKRJ

Walne Zebranie Członków Sekcji Radiojachtingu i Polskiego Stowarzyszenia Klas Radio Jachtingu odbędzie się Gdyni, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Chwaszczyńskiej 172 (PRO-AIR Sp.z o.o.) w dniu 25.11.2023 o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Sekcji i Stowarzyszenia.

2023-07-11

Ustka Charlotta Sailing Days

Informacja o regatach w ramach Ustka Charlotta Sailing Days znajduje się na stronie organizatora całej imprezy. Wejście na stronę ucsdays.com tutaj lub przez link w zakładce INFORMATORY. Rejestracja tutaj lub analogicznie przez INFORMATORY, (lub ze strony głównej ucsdays.com - rejestracja).

UWAGA na terminy i stawki opłat. Niższa stawka do 26 lipca.

2023-07-05

Powitanie w ITCA

2023-07-05

Powitanie w IOM ICA

IOM International Class Association

oneorspStd45ti 14cf3h482loo2W1c:jgi8m9rh 2lcaauh0am2aza56889  · 

We're thrilled to share exciting news with all sailors worldwide! Poland has officially joined the International One Metre (IOM) class, expanding the global reach of this exhilarating sailing community to a record 33 countries that are part of the IOM class worldwide now! The World Council page has been updated accordingly to attribute this change: https://www.iomclass.org/world-council/

With its passionate sailors, Poland's entry into the IOM class promises to bring new energy, fierce competition, and more unforgettable regattas that so often follow IOM events globally. Polish sailors, get ready to showcase your skills and make your mark on the international sailing stage!

As we welcome Poland to the IOM class, we celebrate the diversity and camaraderie that make our sailing community so extraordinary. This milestone further strengthens the bond among sailors worldwide, fostering mutual respect, shared experiences, and lifelong friendships for so many IOM sailors around the globe.

To our Polish sailors, once again

congratulations

on this significant achievement! Your dedication and love for the sport / technical culture have propelled you to this new milestone. We can't wait to witness your skills in action and learn from your unique perspectives. Here is Poland's official RC sailing website (it will soon be fully operational): /

Let's raise our sails and give a resounding cheer to our new Polish IOM friends! Feel free to share your warm wishes, words of encouragement, or memorable sailing experiences in the comments below to celebrate this occasion. Together, we'll continue to push the boundaries of sailing excellence and make waves across the globe.

Fair winds and smooth sailing to all sailors worldwide, and a special shoutout to our Polish friends as they embark on this remarkable journey in the IOM class.

‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵

#IOMclass #RCsailing #IOMICA #RCsailboat #RadioControlledSailing #IOM

Jesteśmy zachwyceni, że możemy podzielić się ekscytującymi wiadomościami ze wszystkimi marynarzami na Polska oficjalnie dołączyła do klasy International One Metre (IOM), poszerzając globalny zasięg tej ekscytującej społeczności żeglarskiej do rekordowych 33 krajów, które są teraz częścią klasy IOM na całym świecie! Strona Światowej Rady została odpowiednio zaktualizowana, aby przypisać tę zmianę: https://www.iomclass.org/world-council/

Wraz ze swoimi pasjonatami żeglarzami wejście Polski do klasy IOM zapowiada się wnieść nową energię, zaciętą rywalizację i kolejne niezapomniane regaty, które tak często śledzą wydarzenia IOM na całym świecie. Polscy marynarze, przygotujcie się na pokazanie swoich umiejętności i odstawcie swój znak na międzynarodowej scenie żeg

Witając Polskę w klasie IOM, świętujemy różnorodność i koleżeństwo, dzięki którym nasza żeglarska społeczność jest tak niezwykła. Ten kamień milowy jeszcze bardziej wzmacnia więź wśród marynarzy na całym świecie, wspiera wzajemny szacunek, wspólne doświadczenia i przyjaźnie na całe życie dla tylu marynarzy IOM na całym świecie.

Naszym polskim żeglarzom jeszcze raz gratulujemy tego znaczącego osiągnięcia! Twoje poświęcenie i miłość do sportu/kultury technicznej napędziły Cię do tego nowego kamienia milowego. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Twoje umiejętności w akcji i uczyć się z Twoich unikalnych perspektyw. Oto oficjalna strona Polski żeglarska RC (wkrótce będzie w pełni sprawna): /

Podnieśmy żagle i dajmy głośny doping naszym nowym polskim przyjaciołom z IOM! Zapraszamy do podzielenia się w komentarzach poniżej serdecznymi życzeniami, słowami otuchy lub niezapomnianymi żeglarskimi przeżyciami, aby uczcić tę Razem będziemy dalej przekraczać granice doskonałości żeglarskiej i robić fale na całym świecie.

Wszystkim żeglarzom na całym świecie udanych wiatrów i gładkiej żeglugi, a także szczególne wyrazy uznania dla naszych polskich przyjaciół, którzy wyruszą w tę niezwykłą podróż w klasie

‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿

 

2023-06-06

Polskie Stowarzyszenie Klas Radio Jachtingu członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego!

Zarząd PZŻ przyjął nasze Stowarzyszenie w poczet członków zwyczajnych. 

Wkrótce podamy więcej informacji organizacyjnych, w tym deklaracje członkowskie, sposób uzyskania licencji sportowych i inne.

2023-05-28

Minikonkurs na logo stowarzyszenia rozstrzygnięty

Niniejszym ogłaszamy, że zwycięzcą minikonkursu został projekt logo-2.

Autor - Mariusz Gbur, POL-77

Gratulujemy

 

Zgłoszone projekty LOGO są opublikowane na stronie www.radiojachting.pl/nasza_sekcja/LOGO

Można wybrać i zagłosować na 3 projekty, np.:

  1. LOGO-X
  2. LOGO-Y
  3. LOGO-Z

Gdzie litery X,Y,Z należy zastąpić wybranym numerem.

Punkty będą przydzielane w sposób następujący:

Za 1 miejsce 3 pkt, za 2 miejsce 2 pkt, za 3 miejsce 1 punkt.

Głosowanie będzie tajne więc głosy proszę oddawać:

- mailem na adres wrapacki@wp.pl

- SMS na nr 693 022 088

- WhatsAppem na kontakt Wiesław Rapacki – 693 022 088 – nie grupę F5.

Termin głosowania mija 31.05-2023 o 24:00

2023-05-31

Dodatkowe regaty w Łącku

W dznich 17-18 czerwca odbędą się regaty w Łącku. Informator w przygotowaniu.

Niekoniecznie jest to zapowiadane przeniesienie regat wrześniowych:)

2023-05-28

Regaty na jeziorze Kiekrz odwołane

Planowane na 8-9 lipca regaty na jeziorze Kiekrz zostały odwolane z powodów rodzinnych organizatora. 

W zastępstwie zostaną rozegrane zawody w klasie 10R we Włocławku.

2023-05-15

Minikonkurs na logo stowarzyszenia.

 

Cel konkursu – wyłonienie oficjalnego logo Polskiego Stowarzyszenia Klas Radio Jachtingu.

Zasady konkursu:

- Zgłoszenie propozycji do 28 maja 2023

- Opublikowanie wszystkich ofert na stronie radiojachting.pl

- Głosowanie – w dniach 29-31 maja.

- Wybór logo przez Jury - do  3 czerwca.

1. Ten minikonkurs to raczej zabawa a nie rygorystycznie przestrzegana procedura

2. Jury to zarząd stowarzyszenia. Można oczywiście rozszerzyć – proszę składać propozycje.

3. Wyboru dokona jury ale główną przesłanką będą wyniki głosowania.

4. Propozycje można zgłaszać mailem na adres wrapacki@wp.pl . Dozwolone jest reklamowanie własnych propozycji na WhatsAppie i jakimkolwiek innym miejscu.

5. Zasady głosowania zostaną ustalone wkrótce.

6. Autor oczywiście będzie ogłoszony i prezentowany w „stopce redakcyjnej” oficjalnej strony Stowarzyszenia.

7. Można wnosić uwagi i propozycje zmiany powyższego.   

2023-05-15

Regaty w Mikołajkach odwołane

Z uwagi na brak obsady sędziowskiej i deklaracji uczestnictwa przez zbyt małą ilość zawodników regaty w Mikołajkach zostają w tym roku odwołane.

2023-04-11

Mistrzostwa Świata IMCA i ITCA 2023

Zbliżają się Mistrzostwa Świata w klasach M i 10R we Włoszech. Oficjalne informacje można znaleźć tu

https://www.m-10rworlds2023.com/

W zakładce ''PROVISIONAL ENTRY LIST'' są listy startowe w obu klasach. Na liście klasy 10R - nasi reprezentanci.

2023-04-11

Polskie Stowarzyszeniu Klas Radio Jachtingu - zmiany

Kolejne działania w Stowarzyszeniu. Uchwałą Sejmiku Nadzwyczajnego zmieniony został Statut. Zmiana polegała głównie na zmianie nazwy a tym samym istoty działania Stowarzyszenia. 

Jednocześnie została dokonana zmiana w Zarządzie. Z funkcji skarbnika zrezygnował Marek Gorlikowski a w jego miejsce został wybrany Jerzy Kordowiecki. Zmiana Statutu i zmiana w Zarządzie wymagają zgłoszenie do KRS-u więc zostało to zrobione.

2023-02-10

Polskie Stowarzyszenie Radio Jachtingu - oddalenie wniosku przez PZŻ

Nasz wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PZŻ i umocowanie Stowarzyszenia do reprezentowania poskiego radiojachtingu w IRSA został oddalony.

Zarząd PZŻ oddalając wniosek dziękuje za podjętą inicjatywę i rekomenduje dokonanie pewnych zmian w statucie Stowarzyszaenia oraz deklaruje wsparcie w dalszych działaniach "w zakresie integracji środowiska i współtworzenia związku stowarzyszeń klas jachtów sterowanych radiem".

 
Opracowujemy projekt zmian w statucie, który wkrótce zostanie umieszczony na stronie. Pomysły, sugestie zmian proszę zgłaszać do Zarządu Stowarzyszenia.
 
Zarząd
 
 

 

2023-02-05

Polskie Stowarzyszenie Radio Jachtingu

W listopadzie ubiegłego roku (2022) w Ustce odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia  ''Polskie Stowarzyszenie Radio Jachtingu'' z siedzibą w Gdyni. Zostały zatwierdzony statut i wybrane władze stowarzyszenia. Skład zarządu można znaleźć w zakładce KONTAKT. Stowarzyszenie jest wpisane w KRS, ma założone konto bankowe oraz jest zgłoszone w Urzędzie Skarbowym (dzięki Kasi Hawrus - Prezes Stowarzyszenia)

Jest to początek działalności więc możemy zadeklarować, że jesteśmy jeszcze w fazie organizowania się. Chcąc jednak uniknąć zarzutów, że coś robione jest ''po cichu'' czy ''za plecami'' podajemy aktualną sytuację. Chcemy być członkiem PZŻ (szczegóły uzgadnia Gienek Ginter) oraz członkiem organizacji międzynarodowych zrzeszających żeglarzy RC w klasach IOM, 10R i Marblehead czyli odpowiednio:

IOM ICA

ITCA

IMCA

Zarząd na mocy statutu powołał 3 Komisje:

Komisja Klasy IOM

Komisja Klasy Ten Rater

Komisja Klasy Marblehead.

Członkowie tych komisji będą sprawować funkcje Zarządu daną klasą w Polsce. Na początek powstanie Komisja klasy IOM na zasadzie NCA, czyli pełny Zarząd , a w klasach Ten Rater i Marblehead będą to NCS, czyli Sekretarze klas.

Dla klasy IOM są już przygotowane dokumenty takie jak statut (tu statut stowarzyszenia), regulamin i memorandum. Dokumenty znajdują się w zakładce KLASY/IOM.

Dalszy etap to tłumaczenie na angielski i złożenie wniosku wraz z opłatą do sekretarza IOM ICA. Odpowiednie wzory dokumentów mamy od byłego sekretarza klasy Garyego Bowela. Zastąpił go Michel Roure, który był już wcześniej adresatem korespondencji w DW.

Proszę o zapoznanie się z dokumentami i ewentualne zgłoszenie uwag. 

W klasie Ten Rater mamy zaawansowane działania, których głównym motorem jest kolega Jarek Lipiński- powstały w sposób naturalny Sekretarz klasy 10R. Głównym, najbliższym celem w tej klasie jest start w Mistrzostwach Świata we Włoszech za około 2 miesiące.

 

Zarządy Polskiego Stowarzyszenia Radio Jachtingu i Ogólnokrajowej Sekcji Radiojachtingu CKM LOK podjęły wspólną uchwałę o wspólnej organizacji zawodów do końca roku 2025. 

 

Z żeglarkim pozdrowieniem

Wiesław Rapacki

V-ce Komandor i V-ce Prezes

2022-11-26

Transformacja z F5-E do IOM

W zakładce KLASY/IOM jest już opracowana pierwsza część różnic w przepisach klasowych pomiędzy F5-E a IOM.

2022-10-30

Porządek Sejmiku

Porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Sekcji Jachtów
Sterowanych Radiem – Ustka 06.11.2022. Rozpoczęcie godz.09.00.


1. Otwarcie posiedzenia, wybór przewodniczącego, zatwierdzenie protokołu z ostatniego
walnego zebrania Sekcji.
2. Odczytanie sprawozdań z działalności - Komandora
- Sekretarza
-Skarbnika
Dyskusja nad sprawozdaniami.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dyskusja.
4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Sekcji.
5. Kalendarz regat 2023. Obsada sędziowska.
6. Zmiany w regulaminie.
7. Wolne głosy i wnioski.


Przerwa

Powołanie Polskiego Stowarzyszenia Radio Jachtingu (prowadzący-Katarzyna Hawrus, Eugeniusz
Ginter)

Jerzy Springer

Pensjonat P.P. Ginter oferuje noclegi. Proszę chętnych o ich rezerwację pod nr. 502104970 (Krystyna
Ginter). Proszę również o precyzyjne potwierdzenie swojej obecności ze względu na możliwość
zamówienia posiłku w trakcie zebrania.

2022-10-20

Doroczny Sejmik Sekcji

Serdecznie zapraszamy na doroczny Sejmik Sekcji, czyli najwyższej władzy sekcji zgodnie z §17 Statutu sekcji, który odbędzie się

06.11.2022 w Ustce. Więcej szczegółów wkrótce.

2022-10-02

Komentarz po Mistrzostwach w Pucku :)

2022-08-28

Zmarł Waldek Hamrol

Dotarła do nas smutna wiadomość, że w nocy z piątku na sobotę odszedł nasz przyjaciel Waldek Hamrol, modelarz żeglarz i bojerowiec. 

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 3 września o godzinie 12:00 na cmentarzu parafialnym w Przeźmierowie, ul. Sosnowa.

2022-07-31

Regaty Włocławek 6-7.08.2022 odwołane

Z uwagi na zamknięcie przystanii we Włocławku spowodowane przebudową drogi dojazdowej, kanalizacji i parkingu regaty w klasie F5-10 zostają odwołane. 

2022-06-20

Podziękowania

Serdeczne dzięki wszystkim za wszystko a najbardziej paniom z Marzeną Müller na czele. One sprawiły, że szybko znalazłem się w szpitalu w Pucku. W sobotę po obiedzie prosiłem Marka Gorlikowskiego, żeby zawiózł mnie do hotelu, tam poleżę i odpocznę.
Jak wspomniałem nasze Panie tak na mnie nakrzyczały, że tylko ręce w górę. W Pucku lekarz stwierdził udar mózgu i szybko karetką zawieziono mnie do szpitala w Wejherowie na neurologię. Lek na tą dolegliwość jest skuteczny do 4 godzin i miałem to szczęście, że zmieściłem się w czasie. W szpitalu opieka lekarska i pielęgniarska wspaniała, leczyli mnie tydzień.
Tu muszę podziękować kolegom, Zbyszkowi Piskorzowi za opiekę nad dziećmi, Janowi Milewskiemu za odprowadzenie samochodu do Świdwina oraz wszystkim za troskę i życzenia powrotu do zdrowia. Obecnie czuje się dobrze i myślę o treningach z dziećmi. Dzięki, dzięki, dzięki- jesteście wspaniali-wszyscy.

Pozdrawiam Jerzy Kordowiecki

2022-03-27

Regaty w klasie 10R w Bremen

W dniach 26-27 marca w Bremen odbyły się regaty w klasie 10R.

Wystartowali tam nasi koledzy Jarek Lipiński i Marcin Gransicki.

Tabela wyników i dyplom:

2022-03-06

Zaproszenie na regaty w Mikołajkach 20-22.05.2022 w F5-E i 5-10

Informator do pobrania w zakłdce INFORMATORY i Tutaj

Sponsorzy i firmy wspierające (będą uzupełniane – pracujemy nad tym)
 Urząd Miasta i Gminy Mikołajki https://mikolajki.eu/
 Hotel Mikołajki https://www.hotelmikolajki.pl/
 Stacja Ratownicza Mazurskiego MOPR w Mikołajkach
http://www.mopr.com.pl/mazurskie-wopr-bazy-i-ratownicy-mikolajki.html
 Marinabajana, MaSens (To firmy wspierające, których są strony aktualnie w
przebudowie. Linki zamieszczę jak prace nad stronami zostaną zakończone)

2021-12-12

70 lat BLIZY RJK PZPOW W WEJHEROWIE

Jesienią 1951 roku została założona przez Kazimierza Dzięcielskiego pracownia modelarskia w Wejherowie. Mija właśnie 70 rocznica założenia klubu supiającego najwięcej zawodników naszej sekcji radiojachtingu. Więcej informacji na temat historii, osiągnięć i zdjęć można znaleźć w zakładce NASZA SEKCJA/70 lat BLIZY. Serdecznie zapraszamy.

70 lat BLIZY

2021-11-21

Walne Zebranie Sekcji Radiojachtingu 2021

W sobotę 20.11.2021 w Ustce w VILLA L'ARTE odbyło się Walne Zebranie naszej sekcji. Podczas zebrania został wybrany nowy zarząd w składzie:

Jerzy Springer - Komandor

Katarzyna Hawrus - V-ce Komandor ds. organizacyjnych

Wiesław Rapacki - V-ce Komandor ds. sportowych

Jerzy Kordowiecki - Skarbnik

Paweł Albrecht - Sekretarz

Eugeniusz Ginter - Członek Zarządu.

 

Wyciąg z Protokołu Zebrania pojawi się wkrótce na stronie naszej sekcji.

Wśród wielu omawianych spraw został zatwierdzony Kalendarz Regat w 2022 roku.

Szególnie warta uwagi jest informacja o wyborze i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie przepisów regatowych, zgodnie z którymi będziemy rywalizować w 2022 roku.

Będą obowiązywać przepisy World Sailing: PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2021-2024 (łącznie np. z niedotykaniem boi)

Niektóre punkty przepisów mogą być skorygowane przez Instukcję Żeglugi w danych regatach.

 

Przepisy (po polsku) w formacie PDF można uzyskać w Polskim Związku Żeglarskim.

Procedura uzyskania przepisów opisana jest na stronie

https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/publikacje---przepisy-regatowe-zeglarstwa-2021-2024-pdf

Wersję oryginalną (ang.) można pobrać bezpośrednio ze strony World Sailing:

https://www.sailing.org/documents/racingrules/index.php

2021-06-01

Klasyfikacja Generalna (ranking)

Pojawiły się wątpliwości jak jest liczony ranking, jakie zawody są wliczane do Klasyfikacji Generalnej.

Do Klasyfikacji Generalnej wliczane są wszystkie zawody rangi Eliminacji do Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski oraz zawody Międzynarodowe - Mistrzostwa Świata. Tu nie ma zmian. Zmianie uległ jedynie system punktacji.

Aktualna tabela jest w zakładce WYNIKI

2021-05-11

Kolejna zmiana w kalendarzu na 2021

Z przyczyn obiektywnych nie uda się zorganizować Regat w Wągrowcu na początku czerwca. Nie jest to jednak odwołanie zawodów. Regaty te w klasach F5E i F5M zostana przeniesione na inny termin - koniec sierpnia. Odpowiednie zmiany są już naniesione w Kalendarzu imprez w  zakładce INFORMATORY. Wkrótce pojawi się zaproszenie na zawody ze szczegółami.

2021-04-28

Zmiany w KALENDARZU 2021

W zakładce INFORMATORY jest już uaktualniony KALENDARZ IMPREZ. Pojawiły się pierwsze zaproszenia na regaty do Szczecina i Włocławka - można pobrać informatory.

Wypadły też niestety regaty w Łącku przewidziane pierwotnie na 22-23 maja (drugi termin 4-5 września jest aktualny).

2021-04-20

Sezon 2021

Wielkimi krokami zbliża się sezon regatowy 2021. Pomimo niepewności jak to wszystko będzie wyglądało mamy nadzieję na powrót do normalności i pełne wykorzystanie sezonu.

W tej chwili jest wolność uprawiania sportu na świeżym powietrzu w grupach do 25 osób a od przyszłego tygodnia ma być podniesiony limit do 50 osób. Mamy nadzieję, że do czasu pierwszych zawodów zostaną otwarte również hotele. Organizatorzy imprez mają już przygotowany plan działania i wkrótce opublikujemy pierwsze informatory.

W tym sezonie nastąpią pewne zmiany. Na razie uległ drobnej zmianie kalendarz i być może to nie koniec zmian z tym związanych.

Kolega Jurek Kordowiecki zaproponował nowy system rankingowy. Zasady liczenia punktów są następujące:

- Punktacja miejsc podobna do tej używanej w skokach narciarskich

- za 1-miejsce 100pkt, za 2-gie 80pkt,3-60, 4-55, 5-50, 6-45, 7-40, 8-35, 9-30, 10-25, 11-20, 12-19, 13-18 ..., za 30 miejsce 1 pkt i za każde następne również 1 punkt

- punkty liczone osobno dla grup seniorów (+starszy senior) i juniorów (+młodzik)

- ilość startujących nie wpływa na podział punktów - 1 miejsce to zawsze 100 pkt  i każde następne zawsze tak samo zgodnie z powyższą tabelą

- wszystkie imprezy punktowane tak samo (MP i MŚ również), ale może być przyznany dodatkowy przelicznik przez Zarząd Sekcji (np. x1,5) dla konkretnej imprezy,(np.Puchar Europy), podany przed pierwszymi regatami w danym roku kalendarzowym.

 

Mile widziane uwagi.

Pozdrawiamy wszystkich zawodników i sympatyków

Zarząd

 

2020-01-29

Nowa forma kalendarza - GOOGLE

W zakładce INFORMATORY  można pobrać kalendarz zawodów na rok 2020 w formacie PDF.

Dodatkowo udostępniony jest Kalendarz Google - Radiojachting z ustawionymi terminami wydarzeń.