Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

2021-11-04

Porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem – Ustka 20.11.2021. Rozpoczęcie godz.10.00.

 

1. Otwarcie posiedzenia, wybór przewodniczącego, zatwierdzenie protokołu z ostatniego walnego zebrania Sekcji.

2. Odczytanie sprawozdań z działalności-Komandora

- Sekretarza

-Skarbnika

Dyskusja nad sprawozdaniami.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dyskusja.

4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Sekcji.

5. Wybory - wybór Zarządu Sekcji. Wybór członków komisji rewizyjnej, Kolegium Sędziów.

6. Przedstawienie propozycji utworzenia Stowarzyszenia Sportowego.

7. Kalendarz regat 2022. Obsada sędziowska.

8. Zmiany w regulaminie.

9. Wolne głosy i wnioski.

 

 

Jerzy Springer

Komandor

 

Pensjonat P.P. Ginter oferuje noclegi. Proszę chętnych o ich rezerwację pod nr. 502104970 (Krystyna Ginter). Proszę również o precyzyjne potwierdzenie swojej obecności ze względu na możliwość zamówienia posiłku w trakcie zebrania.