Komunikat

2020-06-16

 

Ogólne Wytyczne dla Organizatorów i Uczestników Regat

 

Mamy nową sportową rzeczywistość. W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 zarząd sekcji F5 postanowił uchwalić wytyczne dla organizacji zawodów.

 

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020, Poz. 964.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiczne wszystkie zawody będą organizowane z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych.

 

Uczestnictwo w regatach odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika.

 

Każdy uczestnik zrzeka się w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkich roszczeń wobec organizatorów regat.

 

Każdy organizator musi zapewnić warunki i możliwość przestrzegania ogólnych wytycznych - zachowanie dystansu społecznego, dopuszczalnej określonej ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk etc. a uczestnik musi postępować zgodnie z nimi.

 

Wszystkie procedury informacyjne, zgłoszenia, komunikaty, na ile to jest możliwe, powinny być ogłaszane w formie elektronicznej lub nagłośnienia bez kontaktu osobistego.

 

Ceremonie otwarcia regat, zamknięcia powinny odbywać się z zachowaniem dystansu społecznego.

 

Wszyscy uczestnicy regat muszą ponadto stosować się do bieżących zaleceń obowiązujących na terenie obiektu/strefy, na którym odbywają się zawody.